Moving Averages (MA):

 

Moving Average betekent in het nederlands voortschrijdend gemiddelde. Het is een technische analyse indicator in de vorm van een lijn die wordt gevormd door de gemiddelde prijs gedurende een bepaalde periode. Het gemiddelde wordt genomen over een specifieke periode die de trader zelf kiest, het kan 200 dagen zijn, 100 dagen, 5 dagen of elke andere gewenste periode. Het wordt beschouwd als een lagging indicator omdat de lijn pas veranderd als er al een verandering in de prijs heeft plaatsgevonden. Vaak toont een grafiek veel hoge pieken en dalen, een MA strijkt de prijsbewegingen glad en helpt daarmee de trend te defineren. Er bestaan verschillende soorten Moving Averages waaronder de Simple Moving Average (SMA) en de Exponential Moving Average (EMA): 

De Simple Moving Average (SMA) wordt berekent door simpelweg de som te nemen van alle slotkoersen van de gekozen periode en het resultaat te delen door het aantal periodes dat in de berekening is gebruikt. Bijvoorbeeld voor het berekenen van een SMA van 20 dagen tel je de laatste 20 slotkoersen bij elkaar op om vervolgens de uitkomst door 20 te delen.

De Exponential Moving Average (EMA) hecht meer waarde aan de meest recente gegevens. De waarde die wordt toegepast op de meest recente prijs is afhankelijk van het aantal perioden in de EMA. De waarde die wordt gegeven aan de meest recente prijs is groter voor een korte periode EMA dan voor een langere periode EMA. Er wordt bijvoorbeeld een multiplier van 18,18% toegepast op de meest recente prijsgegevens voor een 10-daagse EMA, terwijl voor een 20-daagse EMA slechts een factor van 9,52% wordt gebruikt. De EMA past zich sneller aan prijsveranderingen aan dan de SMA. Wanneer een koers van richting verandert, zal de EMA de richting sneller omkeren dan de SMA. Dit gebeurt omdat zoals gezegd de EMA-formule meer gewicht geeft aan recente prijzen, en minder gewicht aan prijzen die zich in het verleden hebben voorgedaan.