ATR (Average True Range):

 

De Average True Range is een technische indicator die de volatiliteit van een aandeel of ander financieel instrument meet. Hoe meer het instrument beweegt hoe hoger de waarde van de ATR. En is er weinig beweging dan zal de waarde van de ATR  laag zijn. De indicator is gebaseerd op de True Range wat staat voor de hoogste absolute waarde van een koers (hoogste dagkoers – slotkoers vorige dag of laagste dagkoers – slotkoers vorige dag). Het geeft dus aan hoeveel de koers op een dag van waarde verandert. Vaak wordt bij het bepalen van de Average True Range gebruik gemaakt van een gemiddelde van de laatste 14 dagen. Maar bij de meeste tradingsplatformen kan het aantal dagen ook handmatig ingesteld worden.

De indicator geeft de trend weer maar wordt vooral vaak gebruikt bij het zoeken naar een juiste positie voor een stoploss. Als er veel volatiliteit is, dan is het verstandig om een ruimere stoploss te zetten om zo te voorkomen dat je snel uitgestopt wordt bij de schommelingen van de markt. Als de ATR bijvoorbeeld een waarde aangeeft van 2 dan is het vestandig om de stoploss op minimaal 1 keer de ATR van de aankoopsprijs te zetten, minimaal 2 dus. Elk ander verschil van minder dan 1 keer de ATR zou de stoploss zetten binnen de zone van de normale marktschommelingen waardoor het zeer waarschijnlijk is dat de stoploss snel geraakt zal worden.