Wat betekent Return On Equity (ROE)?

 

Return on Equity betekent in het nederlands rendement op eigen vermogen.  Het wordt berekend door het nettoresultaat te delen door het eigen vermogen. Omdat het eigen vermogen gelijk is aan het vermogen van een bedrijf min de schuld, wordt ROE ook beschouwd als het rendement op netto vermogen.

ROE wordt gebruikt als een maatstaf van hoe effectief het management de bedrijfsmiddelen gebruikt om winst te maken en door de ROE van een bedrijf te vergelijken met het gemiddelde van de branche, kan er worden vastgesteld of het bedrijf een voordeel heeft over de concurrentie. Een toenemende ROE kan betekenen dat het bedrijf goed is in het genereren van aandeelhouderswaarde omdat het weet hoe het zijn inkomsten verstandig moet herinvesteren om de productiviteit en winst te verhogen. ROE wordt uitgedrukt als een percentage en hoe hoger de uitkomst, hoe beter. Als een bedrijf een ROE heeft van 20%, betekent dit dat ze voor elke 100.000 euro eigen vermogen, 20.000 euro winst maakt. 

 

Wel is het verstandig om ook naar de D/E Ratio te kijken. Een bedrijf met veel schuld kan namelijk een goede ROE hebben, maar loopt veel meer risico als de bedrijfsactiviteiten afnemen en er problemen ontstaan om de schulden af te lossen.