Wat is de P/S Ratio (Price to Sales Ratio)?

 

De Price to Sales Ratio is vertaald in het nederlands koers/verkoop verhouding en word berekend door de marktkapitalisatie van het bedrijf te delen door de totale omzet in het meest recente jaar, of door de prijs per aandeel te delen door de omzet per aandeel. Een kleine ratio, minder dan 1,  wordt meestal  als goed beschouwd omdat dit erop kan wijzen dat het aandeel ondergewaardeerd is, terwijl een ratio die boven het gemiddelde ligt kan wijzen op overwaardering. De P/S Ratio word vaak gebruikt bij bedrijven die nog geen winst maken omdat daarvan de prijs- winstverhouding (P/E Ratio) niet berekent kan worden.

ReizenReizen