Wat is de P/CF Ratio (Price to Cashflow Ratio)?

 

De Price to Cashflow Ratio is vertaald in het nederlands koers/kasstroom verhouding en vergelijkt de marktwaarde van een bedrijf met zijn operationele kasstroom. Vaak word de P/CF Ratio beschouwd als een betere optie voor het waarderen van aandelen ten opzichte van de P/E Ratio. Een van de belangrijkste voordelen van de P/CF ratio ten opzichte van de P/E Ratio is dat de kasstromen van een bedrijf minder gemakkelijk kunnen worden gemanipuleerd in vergelijking met de winst, die worden namelijk beïnvloed door afschrijvingen en andere niet contante kosten. 

Een algemene regel is dat een lage P/CF Ratio wijst op onderwaardering van het aandeel, terwijl een hogere verhouding kan wijzen op een mogelijke overwaardering.