Wat is de Interest Coverage Ratio (ICR)?

 

De ICR is een verhouding die wordt gebruikt om te bepalen of een onderneming in staat is om de rentelasten in het boekjaar te kunnen betalen uit haar bedrijfsresultaat voor de aftrek van rente en belastingingen, ook wel  EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) genoemd. Een verhouding van onder de 1 wordt als slecht ervaren omdat dit betekent dat het bedrijfsresultaat niet voldoende is om de verschuldigde rente te betalen. Een verhouding van bijvoorbeeld 2 houdt in dat  het bedrijfsresultaat voldoende is om 2 keer de verschuldigde rente te betalen. In het geval van de ICR is het hoe hoger de uitkomst, hoe beter. 

De ICR wordt vaak gebruikt door kredietverstrekkers, investeerders en crediteuren om het risico te bepalen van het uitlenen van kapitaal aan een bedrijf en te voorkomen dat er leningen ontstaan die niet terug betaald kunnen worden.

Interest Coverage Ratio, www.tradersinfo.nl