Wat is de D/E Ratio (Dept to Equity Ratio)?

 

Dept to Equity Ratio is in het nederlands vertaald schuld/vermogen verhouding. Het berekent de totale schuld en financiële verplichtingen ten opzichte van het totale eigen vermogen. Hoe hoger de uitkomst van deze verhouding des te meer vreemd vermogen is gebruikt om het bedrijf te financieren. Bij een uitkomst van boven de 1 is er meer vreemd dan eigen vermogen gebruikt. De verhouding wordt uitgedrukt als een percentage en laat zien hoeveel van het bestaande vermogen nodig zou zijn om alle schulden af te betalen.