Wat is de Current Ratio?

 

De Current Ratio is een verhouding die het vermogen van een bedrijf meet om de kortetermijnverplichtingen te kunnen betalen. Het vergelijkt alle huidige activa van een bedrijf met zijn huidige verplichtingen. Deze worden meestal gedefinieerd als activa die contant zijn of in een jaar of minder in contanten kunnen worden omgezet, en verplichtingen die in een jaar of minder moeten worden betaald. Het geeft dus de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn haar schulden te kunnen voldoen. Als de uitkomst van de berekening 1 is betekent dit dat de kortetermijnverplichtingen gelijk zijn aan de vlottende activa plus de liquide middelen. Over het algemeen wordt een Current Ratio van boven de 2 als goed gezien.  

Vlottende activa: 

  • Investeringen die in korte termijn omgezet kunnen worden in cash zoals; aandelen, obligaties en opties

  • Debiteuren

  • Voorraad aan goederen

 

Liquide middelen: 

  • Geld in kas

  • Geld op de bank

 

Vreemd vermogen korte termijn:

  • Schuld aan leveranciers

  • Nog te betalen belasting

  • Krediet bij de bank