Google Sheets portfoliotracker!

Gepubliceerd op 15 september 2021 om 20:48

Voor het volgen van mijn portfolio gebruik ik Google Sheets. In dit artikel leg ik stap voor stap uit hoe je met deze gratis applicatie van Microsoft zelf ook eenvoudig een portfoliotracker kan maken.

Hoe maak je zelf een portfoliotracker?

Eerst moet je je natuurlijk aanmelden bij Google Sheets. Als je dat gedaan hebt kun je een nieuw bestand openen en krijg je een leeg blad zoals in de bovenstaande afbeelding. Als eerste kun je links bovenin de naam van het bestand veranderen, ik heb het veranderd naar Tradersinfo 10K Porto.

Daarna kun je in het lege blad  bovenaan de kolommen invullen welke informatie je van de aandelen wilt weten. Voor dit voorbeeld heb ik de volgende informatie ingevuld; de ticker, de sector, het aantal aandelen, de gemiddelde aankoopprijs, de huidige koers, de winst of verlies, de winst of verlies in procenten, het monetaire totaal, het totaal omgezet in euro´s en hoeveel procent dit is van de totale portfolio. Mocht je andere informatie belangrijk vinden dan kun je dat er natuurlijk ook bijzetten. Voor het voorbeeld gebruik ik de Engelse termen omdat deze vaak korter zijn dan de Nederlandse. De ingevulde cellen heb ik voor een beter overzicht met grijs ingevuld, dit kun je doen door boven in de menubalk op het icoontje van de opvulkleur te klikken en de gewenst kleur te selecteren. 

De eerste vier kolommen moet je handmatig invullen, maar voor de rest van de kolommen zijn er handige codes en formules waardoor deze automatisch ingevuld en bijgewerkt worden. Voor het voorbeeld heb ik 14 aandelen willekeurig uitgezocht uit verschillende sectoren. 

Automatische koers updates Google Sheets

Voor het verkrijgen van de huidige koers van de aandelen en de automatische updates hiervan (wel met 20 minuten vertraging), schrijf je =GOOGLEFINANCE en daarna klik je op de cel van de ticker waar je de koers van wil krijgen, in dit geval B4.

Om vervolgens de formule door te voeren naar alle cellen uit de kolom, klik je op het blauwe vierkantje rechtsonder en sleep je dit naar onder tot de laatste cel waar je de formule in wilt hebben. Alle koersen worden nu automatisch ingevuld en bijgewerkt!

De volgende twee kolommen van Total Gain/Loss en Gain/Loss % sla je even over omdat er voor het berekenen van deze kolommen eerst de Total Equity berekend moet worden. Voor het berekenen van de Total Equity vermenigvuldig je het aantal aandelen met de huidige koers. Om dit te doen moet je in dit geval de volgende formule invoeren; =D4*F4. Bij Google Sheets staat het symbool * voor vermenigvuldigen en in dit geval is D4 de cel van het aantal aandelen van MSFT en F4 de huidige koers. Vervolgens slepen we deze formule weer door tot onder aan de kolom.

Nu je de Total Equity weet van het aandeel kun je ook berekenen wat de totale winst of verlies is, dit doe je door het totale aankoopbedrag af te trekken van het totaal van de huidige positie, oftewel; Total Equity - (Shares x Average Cost). In dit geval is het de formule; =J4-(D4*E4).

Om het percentage winst of verlies te weten deel je de prijs door de gemiddelde aankoopsprijs en vervolgens trek je daar 1 vanaf, oftewel; Price / Average Cost - 1. De formule die we daarvoor invullen is in dit geval; =F4/E4-1.

Je zult zien dat de uitkomst van deze formule een getal is met veel cijfers achter de komma, dit komt omdat we dit getal nog in procenten moeten uitdrukken. 

Dit kun je doen door in de menubalk te klikken op "opmaken als percentage". Nadat je dit gedaan hebt sleep je de formule weer door tot onderaan de kolom zodat de winst of verlies percentages van de rest van de cellen ook automatisch ingevuld worden.

Conditionele opmaak Google Sheets

Wat ik persoonlijk fijn vind om te doen is het toevoegen van kleuren; rood voor de posities waar ik mee in de min sta, en groen voor de posities waar ik mee in de winst sta. Bij Google Sheets kun je dit eenvoudig instellen en de kleur van de cel zal ook automatisch van kleur veranderen als de positie van verlies naar winst gaat of andersom. Je kunt dit instellen door eerst boven aan de kolom te klikken om de hele kolom te markeren en vervolgens op het icoontje van de opvulkleur te klikken.

Daarna klik je op "conditionele opmaak" en vervolgens vul je de gewenste instellingen in. In dit geval kies ik de kleur rood voor de cellen met een getal kleiner dan 0, vervolgens klik je op klaar en daarna op "nog een regel toevoegen" en selecteer je groen voor de cellen met een getal groter dan 0.

Google Sheets automatische valuta updates

De koers van de amerikaanse aandelen uit de portfolio zijn uitgedrukt in USD, en voor het berekenen van het porcentage dat elk aandeel uitmaakt van totale portfolio is het belangrijk om te weten wat de Total Equity in euro´s is van elk aandeel. Dit kun je ook automatiseren op de volgende manier; onder de lijst met tickers maken we een aparte cel voor de USD/EUR koers, de formule die we daarvoor invoeren is; =GOOGLEFINANCE("CURRENCY:USDEUR"). Automatisch verschijnt de USD/EUR koers (met 20 minuten vertraging).

Voor het berekenen van de Total Equity in euros vermenigvuldig je nu de Total Equity in USD met de cel van de USD/EUR koers, in het geval van MSFT uit het voorbeeld wordt de formule; =I4*C20. Let wel op dat je deze keer niet de formule naar onder aan de kolom doortrekt omdat we alleen USD koersen naar euro´s willen omzetten, dus voer de formule alleen bij de amerikaanse aandelen in. Is de uitkomst een getal met veel cijfers achter de komma dan kan je dit in de menubalk bijwerken met de knop "aantal decimalen verkleinen". Bij de aandelen waarvan de koers al in euro´s uitgedrukt wordt zet je simpelweg = gevolgd door de cel van de koers in euro´s zodat de cel wel automatisch ingevuld en bijgewerkt wordt. Heb je ook aandelen in andere valuta dan kun je hiervoor een aparte cel creeren en de formule hierop toepassen.

Onder de kolom maak je een aparte cel voor het totaal van alle aandelen in euro´s. Voor het optellen van een reeks getallen of cellen gebruik je de volgende formule; =SOM en daarna tussen de haakjes de cellen die je bij elkaar wilt optellen; =SOM(J4:J17).

Om nu het percentage te berekenen dat elk aandeel uitmaakt van de totale portfolio deel je de "Total Equity in €" door de "Equity in € Total Portfolio" en dit vermenigvuldig je met 100. De formule hiervoor is; =J4/K19*100. Deze formule sleep je weer door tot onderaan de kolom zodat het percentage van de rest van de aandelen ook automatisch berekendt word.

Grafiek toevoegen Google Sheets

Hierboven het resultaat van de portfoliotracker zover, maar we we zijn nog niet klaar. Voor een nog beter visueel overzicht kun je ook nog een grafiek toevoegen. Daarvoor klik je op een lege cel en daarna in de menubalk op "invoegen" en vervolgens op "diagram". Je krijgt nu een leeg rechthoek te zien waarin staat "geen gegevens" en aan de rechterkant van het scherm opent er een menubalk. 

Bovenaan deze menubalk selecteer je bij diagramtype, cirkeldiagram en daarna klik je op "waarde toevoegen". Hier selecteer je de cellen met de percentages van de aandelen, in het geval van de voorbeeld portfolio de cellen K4 tot K17. Vervolgens klik je op "Label" en selecteer je de tickers van de aandelen uit de portfolio, in dit geval de cellen B4 tot B17. De cirkeldiagram wordt nu automatisch ingevuld en je ziet bij elk portie van de diagram de ticker van het aandeel een het percentage dat het uitmaakt van je portfolio.

Met deze eenvoudige portfolio tracker en de bijbehorende grafiek krijg je in één oogopslag een goed beeld van hoe je portfolio er voor staat en kun je bijvoorbeeld zien wat er nog ontbreekt in je portfolio of welk aandeel juist een te groot deel van je portfolio uitmaakt. 

Het is een lang artikel geworden maar je zult zien dat als je de stappen volgt je de tracker in minder dan één uur kunt maken. Als je eenmaal aan de slag gaat met Google Sheets ondek je nog veel meer mogelijkheden waarmee je de tracker  helemaal op je eigen manier kunt personaliseren.

Laat me in de commentaren hieronder of in de Chat Box weten of het gelukt is met het maken van de portfolio tracker.

Succes!

Suso.

 

We Mogen weer 2021We Mogen weer 2021

«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.